John de Lange bespreekt waarom het steeds belangrijker wordt om aandacht te hebben voor preventie om ziekteverzuim te voorkomen.

Het aantal ziekmeldingen bereikte in het jaar 2022 recordhoogte. Het is daarom steeds belangrijker om aandacht te hebben voor preventiemaatregelen om zo ziekteverzuim te voorkomen. Maar hoe? Samen met John de Lange, Risicoadviseur Zakelijk, bespreken we de trends en inzichten in ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Eerst de feiten op een rijtje. Wat zijn de voornaamste oorzaken voor deze hoge verzuimcijfers? Enerzijds zien we de directe en indirecte gevolgen van het coronavirus terug in deze cijfers. Anderzijds heeft het tekort aan arbeidskrachten negatieve gevolgen voor het ziekteverzuim.

Hoe zorgt de krapte op de arbeidsmarkt voor een toename van het ziekteverzuim? Het tekort aan arbeidskrachten geeft extra werkdruk bij andere werknemers in een organisatie. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt melden werknemers zich eerder ziek als gevolg van werkstress.

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van verzuim? Langdurige psychische klachten, zoals overspannenheid of een burn-out, zijn na griep en verkoudheid de meest voorkomende verzuimoorzaak. Ook blijkt dat psychische klachten het vaakst veroorzaakt worden door werk.

Wat zijn de verwachtingen wat betreft het psychisch verzuim? Door onder andere de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de inflatie is de verwachting dat het psychisch verzuim nog verder gaat toenemen. Door krapte op de arbeidsmarkt neemt de werkdruk toe. Daarnaast verzuimen werknemers die financiële stress ervaren of schulden hebben vaker of zijn ze minder productief.

De toekomst wat betreft verzuim ziet er voor werkgevers op de korte termijn niet heel rooskleurig uit. Dat klopt, zeker als je bedenkt dat een zieke medewerker per dag ongeveer 260 euro kost (gemiddelde, is afhankelijk van bedrijf en situatie).

Veel ondernemers kiezen voor een verzuimverzekering, is dit de beste oplossing voor dit probleem? De verzuimverzekering zorgt ervoor dat je het salaris van je werknemer kunt betalen als hij ziek wordt. Daarnaast worden doorgaans extra kosten vergoed voor preventie en re-integratie.

Maar een verzuimverzekering dekt vast en zeker niet alle kosten?  Bij ziekteverzuim heb je niet alleen met loondoorbetaling te maken, maar ook met indirecte kosten zoals productieverlies, kosten voor vervangende werknemer en de tijd en middelen die je zelf kwijt bent aan het verzuimmanagement.

Een verzuimverzekering is niet verplicht, maar je hebt als werkgever bij verzuim wel te maken met verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Dat klopt, deze wet gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte. Deze wet schrijft voor dat werkgever en –nemer zich samen met arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De verplichtingen beginnen al in de eerste week van de ziekmelding.

Dus voorkomen is ook in het geval van verzuim, beter dan genezen? Preventie is inderdaad van groot belang. Voorkomen van kort- en langdurig verzuim  en het verkorten van langdurig verzuim. Alleen al omdat in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt  het vinden van een vervanger voor een zieke medewerker moeilijk is, zullen in veel gevallen de collega’s het werk moeten opvangen. Zoals ik eerder al aangaf, vergroot te hoge werkdruk de kansen op verzuim. Een vicieuze cirkel waar je als ondernemer niet in wil komen en waar een verzuimverzekering ook geen oplossing voor biedt.

Heb je tips voor werkgevers om verzuim te voorkomen? Er zijn heel veel verschillende zaken die je als werkgever kan oppakken, mede afhankelijk van de grootte van je bedrijf en de branche waarin je werkt. Hieronder een aantal tips:

1. Zorg voor een goed verzuimbeleid dat zich richt op het voorkomen en beperken van ziekte.
2. Let op signalen van ziekteverzuim, zoek samen met je werknemer naar een oplossing om uitval te voorkomen. Denk hierbij bv. aan het signaleren van werkstress.
3. Maak verzuim bespreekbaar. Als werkgevers kan dit lastig zijn, maar oprechte interesse wordt vaak als fijn ervaren door de werknemer.
4. Wees flexibel, meer flexibiliteit op het werk kan zorgen voor minder ziekteverzuim.
5. Heb oog voor werkplezier, betrokken en tevreden werknemers zijn minder vaak ziek. Spreek je waardering uit, investeer in opleidingen en laat werknemers meebeslissen.
6. Stimuleer een gezonde leefstijl bij werknemers.

Zijn er nog specifieke  tips voor werkgevers die te maken hebben met langdurig verzuim?

  1. Zorg voor regelmatig contact met een zieke werknemer Regelmatig contact in de eerste weken van verzuim met een zieke werknemer, kan bijdragen aan een spoedig en verantwoord herstel. Het zorgt er ook voor dat de zieke werknemer makkelijker terug keert naar het werk als het contact goed blijft.
  2. Zorg op tijd voor begeleiding van specialistische dienstverleners Door op tijd een ziekmelding door te geven aan de arbodienst voorkom je dat er stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter gemist worden. Daarnaast zet de arbodienst specialisten in, zodat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan.  
  3. Passend werk aanbieden Een langdurig zieke werknemer kan sneller weer terugkeren in het arbeidsproces door op tijd passend werk aan te bieden. Daarmee zorg je dat je werknemer betrokken blijft en vergroot je de kans op succesvolle terugkeer naar werk. Let hierop in de contacten met de casemanager. De casemanager kan hierin de werkgever én de zieke werknemer goed ondersteunen.

Wil je naar aanleiding van deze informatie meer informatie over preventie van verzuim binnen jouw bedrijf, een verzuimverzekering of arbodienst. Neem contact met op met John de Lange via john.delange@poel.nl of 0299-430445.

Meer in deze categorie:


Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Poel Financiële Diensten maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie