Klachtenregeling

U mag van ons verwachten dat wij alles in het werk stellen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Tegelijkertijd weten wij ook dat dit niet altijd lukt. Er kan om verschillende redenen een gevoel van ontevredenheid ontstaan die een goede samenwerking in de weg staat.

Bent u niet tevreden, laat het ons weten ! We kunnen dan proberen het zo goed mogelijk op te lossen.

Uw opmerking of klacht
U kunt uw opmerkingen of klachten mondeling of schriftelijk richten aan:

Poel Financiële Diensten t.a.v. Vincent Poel
Noorderweg 160
1456 NP WIJDEWORMER
Tel. 0299-430445
Email: vincent.poel@nicopoel.nl

U ontvangt in ieder geval binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging thuis, waarin ook wordt uitgelegd wat de verdere procedure is.

Onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Gelukkig zijn we in staat de meeste klachten of opmerkingen naar volle tevredenheid op te lossen. Maar er zijn toch situaties waar we er niet uitkomen. Blijft uw klacht bestaan dan is er het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, in het kort Kifid. Dit instituut is een erkende en onafhankelijke instelling. Hier kunt u uw klacht laten toetsen. De termijn, waarbinnen u uw klacht bij dit klachteninstituut kunt indienen is drie maanden nadat wij onze beslissing schriftelijk aan u kenbaar hebben gemaakt. Uiteraard staat het u ook vrij uw klacht aan de Burgerlijke rechter voor te leggen.

Informatie over Klachteninstituuut Financiële Dienstverlening (Kifid): www.kifid.nl
Het aansluitnummer, waaronder ons kantoor bij Kifid bekend is: 300.003782
Ons AFM-vergunningnummer: 12006685

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KIFID)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 070 - 3338999
E-mail : consumenten@kifid.nl

Meer in deze categorie:


Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Poel Financiële Diensten maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie