De Heftruckverzekering: Heb je die nodig of niet?

Veel ondernemers denken dat een heftruck niet altijd verzekerd hoeft te worden. Regelmatig kom ik bij bedrijven dan ook heftrucks tegen zonder verzekering. In dit artikel leg ik uit waarom je de heftruck wel zou moeten verzekeren.

Motorrijtuig

Voor de wet wordt een heftruck gezien als motorrijtuig. Dit betekent dat ze een verplichte WA verzekering moeten hebben als ze op de openbare weg komen. Schade die aan anderen wordt veroorzaakt is dan te verhalen op de verzekering. Zonder verzekering wordt de schade verhaald op het bedrijf. Het maakt voor deze verplichte WA verzekering niet uit of de heftruck een kenteken heeft of niet.

Openbare weg

Eén van de misvattingen over de verzekeringsplicht gaat over de openbare weg. Een openbare weg bestaat niet alleen uit wegen die zijn aangelegd door de overheid. Ook het eigen terrein wat toegankelijk is voor derden valt hieronder, ook als deze is voorzien van een slagboom die automatisch opent.  Alleen afgesloten terreinen waar eerst toestemming voor toegang moet worden gegeven vallen niet onder openbaar terrein.

Er vallen dus veel meer terreinen onder openbare weg dan veel mensen denken. Veel eigen terrein valt dus onder de regels voor openbare weg.

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Vaak wordt gedacht dat schade veroorzaakt door een heftruck is verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven. Helaas kennen al deze verzekeringen een uitsluiting voor schade veroorzaakt met motorrijtuigen. Omdat een heftruck voor de wet een motorrijtuig is, valt deze dus niet onder deze verzekering. Erger nog, ook schade aan personeel, derden, goederen of het pand valt hier niet onder.

De heftruck verzekeren

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat je een heftruck dus beter wel kunt verzekeren. Alleen met deze verzekering wordt schade veroorzaakt door de heftruck vergoed. Zeker bij letselschade kan dat behoorlijk in de papieren lopen. Wat er precies wordt vergoed hangt af van de gekozen dekkingen:

1.      Wettelijke aansprakelijkheid (WA)

WA vormt de basis van de heftruckverzekering. Deze module vergoed de schade die de heftruck toebrengt aan anderen. Deze verzekering is verplicht voor motorrijtuigen, ook als ze geen kenteken hebben.

2.      Brand/Diefstal

Je kunt de WA dekking uitbreiden met een beperkte dekking waarbij de grootste schades aan de heftruck zijn verzekerd: Brand, explosie, bliksem, diefstal, joyriding, storm en het neerstorten van een vliegtuig.

3.      Casco heftruck verzekering (ook wel Allrisk genoemd)

Met deze module wordt alle van buiten komende  onheilen verzekerd. Ook als je zelf schade veroorzaakt is er dekking. Deze optie vergoed schade aan de heftruck zelf.

4.      Lading

Schade aan de lading kan ook worden verzekerd. Vervoer je goederen met de heftruck die veel waard zijn? Overleg dan of je ook de lading wil verzekeren. Een dure machine die van de lepels afvalt is alleen verzekerd als je deze module meeneemt!

5.      Schadeverzekering Bestuurder

Net als bij een autoverzekering is de bestuurder alleen verzekerd  als er een schadeverzekering voor de bestuurder is afgesloten. Bij een autoverzekering noemen we dit een schadeverzekering inzittende. Bij de heftruck wordt dit de schadeverzekering bestuurder genoemd.

Schade voorkomen

Een verzekering zorgt ervoor dat het bedrijf minder financieel nadeel ondervindt bij een schade. Natuurlijk is het beter om schade te voorkomen. Een aantal tips om schade te voorkomen:

  • Zorg voor rijvaardigheidstrainingen voor alle bestuurders.
  • Zorg voor stevige stellingen die ook verankerd zijn, dit voorkomt omvallen als per ongeluk een poot van een stelling wordt geraakt.
  • Houdt de vloer ruim en vlak en geef de bestuurders voldoende ruimte om te manoeuvreren.
  • Voorzie kwetsbare delen van een aanrij beveiliging, denk hierbij ook bijvoorbeeld aan het laadstation.
  • Markeer delen van de vloer waar de heftruck niet mag komen met fluorescerende tape.

Vragen?

Heb je vragen over de heftruck verzekering, neem dan gerust contact met ons op voor een persoonlijk advies!

Meer in deze categorie:


Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Poel Financiële Diensten maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie