De kosten van uw zieke werknemer.
Gaat een werknemer ziek uit dienst, of meldt hij zich binnen 4 weken na beëindiging van de arbeidsovereenkomst ziek? Dan krijgt u daar als ex-werkgever in de toekomst de rekening voor gepresenteerd. En u hebt al 2 jaar het salaris (gedeeltelijk) doorbetaald.

In een paar jaar tijd krijgt u te maken met veel wetten. O.a.: WULBZ, BeZaVa, ZW, Poortwachter, WGA, WWZ. U krijgt te maken met uw arbodienst, bedrijfsarts, casemanager, verzuimverzekeraar, keuringsarts, UWV, re-integratiebureau. En alles heeft ook weer zijn eigen ‘prijskaartje’.  Nog naast een verplicht te betalen transitievergoeding.

En in de jaren dat de (ex) werknemer nog arbeidsongeschikt is moet u ook nog uw Premiebeschikking Werkhervattingskas goed controleren. In het ergste geval heeft u tot 12 jaar na het afscheid financieel ‘last’ van uw ex-werknemer. Ongeacht of deze een tijdelijk of vast contract had. Ongeacht of dat via de kantonrechter, het UWV of een vaststellingsovereenkomst is beëindigd.

Dit risico geldt ook als u na een faillissement de rechtsopvolger bij een doorstart bent!
Ziet u door de bomen het bos nog? 

Uit dienst…… Vraag advies.
Gaat een werknemer uit dienst en is er niet direct een nieuwe werkgever? Vraag advies!! Er zijn diverse opties:

  • Indien mogelijk, verleng het contract van een zieke werknemer totdat hij/zij hersteld is.
  • Controleer of werknemers die uit dienst gaan zich binnen 4 weken ziek melden. Pas het verzuimbeleid hierop aan.
  • Vraag op tijd een WW uitkering aan.

Schade voorkomen.
Als een werknemer een WW uitkering toegekend heeft gekregen door het UWV valt hij automatisch onder de Ziektewet. De eerste ziektedag ligt dan niet bij u maar bij het UWV (WW). De uitkeringen worden dan niet aan u doorbelast.
Vanaf 4 weken voor het einde van het arbeidscontract kan een WW uitkering aangevraagd worden. U weet dan zeker dat het financiële risico niet meer bij u ligt. Stimuleer dat een werknemer dit ook daadwerkelijk regelt. Laat hem/haar desnoods begeleiden.

Wilt u dit allemaal zelf regelen?
Wij kennen weinig ondernemingen of HR medewerkers die van alle regelingen en consequenties op de hoogte zijn. Daarom bieden wij de mogelijkheid tot overleg vooraf en eventueel begeleiding. Zodat verrassingen voorkomen kunnen worden. Hebt u vragen? Wij zijn u graag van dienst.

BACK