RISICOMANAGEMENT

Risico’s kunnen de doelstellingen en continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. Daarom is risicomanagement voor u als ondernemer onderdeel van uw dagelijkse werkzaamheden.

Wij adviseren en begeleiden u bij het vaststellen van de mogelijke verzekeringsbehoefte waar het gaat om deze zakelijke risico’s. Dit doen wij door het in kaart brengen van uw bedrijfs- en risicoprofiel. We kijken naar de materiële en immateriële schade die kan ontstaan na een calamiteit en bespreken met u de mogelijkheden.

Wij zijn een gespecialiseerde partner voor zowel het MKB als de agrarische sector. Als onderdeel van een landelijk samenwerkingsverband hebben wij de mogelijkheid om bedrijven met locaties door heel Nederland te adviseren. En ook voor zakelijke verzekeringen geldt dat wij 100% onafhankelijk kunnen adviseren.

Uiteraard zijn wij ook het aangewezen adres voor een ‘second opinion” waar wij overlappingen en hiaten van het huidig verzekeringspakket inzichtelijk maken.

BACK