U bent als ondernemer lekker aan de slag, samen met uw mensen. Maar wat als een werknemer ziek wordt? Gelukkig komt dat niet dagelijks voor. Maar áls u ermee te maken krijgt, zijn de gevolgen meteen erg groot. Zo groot dat zelfs de continuïteit van uw bedrijf in gevaar kan komen.

Als uw werknemer door ziekte niet kan werken, bent u verplicht om maximaal twee jaar lang zijn loon door te betalen. Daarnaast verlangt de overheid dat u zich inspant om verzuim van werknemers te voorkomen en te beperken. Dat kan u veel geld en tijd kosten. Maar waar haalt u de kennis vandaan?

Verzekeraars bieden diverse verzuimoplossingen aan, maar welke hiervan passen bij u? Onze verzuimexperts kunnen de diverse mogelijkheden voor uw onderneming toelichten, waarna u een zorgvuldige afweging kunt maken.

Daarnaast gaan we graag met u in gesprek over de manier waarop u de verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter kunt vormgeven binnen uw onderneming. Het gaat hier veelal om tijdrovende werkzaamheden die veel aandacht vragen. Ook preventie is hierin een belangrijk onderdeel, voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

BACK