Scheiden, wat zijn de financiële gevolgen?

Een echtscheiding is emotioneel een ingrijpende gebeurtenis, maar ook financieel kan het er behoorlijk in hakken. De meeste huwelijken zijn gesloten in gemeenschap van goederen. De gevolgen op drie vlakken willen wij graag nader toelichten, namelijk voor het pensioen, voor de eigen woning en voor de vermogensvorming in het algemeen.

Wat zijn de gevolgen van een echtscheiding voor het pensioen?

Een huwelijk kan afgesloten worden in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Welke keuze er wordt gemaakt heeft een grote invloed op de financiële gevolgen bij een echtscheiding. In de huwelijkse voorwaarden kan vastgelegd zijn dat de pensioenrechten niet verrekend worden bij een echtscheiding. Indien dit niet specifiek in de voorwaarden is opgenomen, moeten de tijdens het huwelijk opgebouwde rechten verdeeld worden. De ex heeft ook wettelijk recht op het tot de scheiding opgebouwde partnerpensioen. Dit wordt ook wel bijzonder partnerpensioen genoemd. In een echtscheidingsconvenant kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden.

Hoe om te gaan met de eigen woning bij een echtscheiding?

De gezamenlijke eigen woning vormt een obstakel bij het scheiden. Het huis is namelijk vaak gekocht op basis van twee inkomens. Het gevolg is dat niet één van beide in het huis kan blijven wonen. Indien het wel mogelijk is moet de partner die het huis op naam krijgt de ex-partner uitkopen. Dit kan anders zijn als de hypotheekschuld op het huis hoger is dan de waarde van het huis. In dat geval moet de ex-partner die het huis niet op naam krijgt de ex compenseren. Hierbij moet er eventueel ook rekening gehouden worden met een aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering of rekening. Bij huwelijkse voorwaarden zijn de gevolgen afhankelijk van wat er vastgelegd is in de voorwaarden.

Een echtscheiding halveert de bezittingen

Voor de gehele vermogenspositie heeft een echtscheiding een grote impact. Alle bezittingen moeten verdeeld worden en er kan ook nog een verplichting om alimentatie te betalen aan de ex uit voort vloeien. Partneralimentatie kan zelfs 12 jaar verschuldigd zijn. Daar komen nog kosten bij die u moet maken bij een echtscheiding. Van het voormalige gezamenlijke inkomen moeten er nu twee huishoudens onderhouden worden. Ook opgebouwde lijfrentekapitaal wordt in de verdeling betrokken. De impact op de financiën is vaak groter dan vooraf ingeschat. Bij huwelijken op huwelijkse voorwaarden is de impact weer afhankelijk van wat er vastgelegd is.

Het is belangrijk om vooraf informatie in te winnen over de financiële gevolgen van het scheiden. Dit kunt u het beste doen met uw aanstaande ex, maar in de praktijk ligt het vaak lastig. Er zijn namelijk tegengestelde belangen. Door er vooraf informatie over in te winnen kunt u voorkomen dat er verkeerde beslissingen genomen worden. Ga ook in gesprek met uw financieel adviseur om alle geldzaken op een rijtje te zetten.

BACK