Meld uw schade snel en eenvoudig

0299 – 411 100

schade@nicopoel.nl

Na ontvangst van uw schademelding nemen wij deze in behandeling en melden wij deze bij uw verzekeringsmaatschappij. Wij houden u op de hoogte van de schadeafwikkeling.


Schadeformulieren downloaden

Bij een schade vragen wij u altijd om een schadeformulier in te vullen. U kunt deze hier downloaden en printen. Wij verzoeken u vriendelijk om het formulier in te scannen en per mail  of per post aan ons toe te sturen.

Schadeformulier inboedel/woonhuis
 Schadeformulier aansprakelijkheid
 Schadeformulier overig
Schade motorrijtuigen
 Europees schadeformulier

Waarborgfonds Motorrijtuigen

Heeft u een schade die veroorzaakt is door een motorvoertuig? En is de eigenaar van dat voertuig niet bekend of onverzekerd? Dan kunt u controleren of u een claim kunt indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Hieronder kunt u de brochure en bijbehorende formulieren downloaden.

Brochure Waarborgfonds
 Aanvraagformulier Waarborgfonds
 Getuigenverklaring Waarborgfonds


Goed om te weten

Alarmnummers

Waar moet u op letten na een aanrijding?

 • Vul direct het Europees schadeformulier volledig in, voor- en achterzijde.
 • Laat dit formulier (indien van toepassing) ook door de tegenpartij ondertekenen en houd zelf het origineel.
 • Noteer gegevens van politieagenten, indien ter plaatse.
 • Noteer naam- en adresgegevens van eventuele getuigen.
 • Maak, zo mogelijk, foto’s van de situatie.

Kunt u niet verder rijden na een ongeval?

Neem dan voor hulpverlening direct contact op met het noodnummer van uw verzekeringsmaatschappij. Dit nummer vindt u terug op uw Groene kaart.

Waar moet u op letten na diefstal van uw motorrijtuig?

 • Meld direct na ontdekking de diefstal telefonisch bij het Aangifteproces Gestolen Voertuigen 055 – 741 00 01. Uw melding wordt direct doorgezet naar verzekeraar, politie en het Vermiste Auto Register (VbV).
 • Een vermiste of gestolen brom- en snorfiets kan uitsluitend via www.stichtingvbv.nl aangemeld worden. Daarnaast dient u ook nog aangifte te doen bij de politie.
 • Het is niet verstandig direct na diefstal een nieuwe auto aan te schaffen. Verzekeraars handelen de diefstal van een auto niet direct af, maar houden een wachtperiode van 30 dagen aan. Wordt de auto binnen deze 30 dagen teruggevonden dan vergoedt de verzekeraar de eventuele schade aan je auto.

Uw aankoopnota's kwijt?

Fysieke bonnen kunnen na verloop van tijd kwijtraken of vervagen en hierdoor onleesbaar worden. Door de bonnen te scannen/fotograferen en digitaal te bewaren is dit verleden tijd. Op deze manier bent u nooit meer een bon kwijt wanneer u deze nodig heeft voor de verzekering of garantie.

Auto uitlenen, wie is er aansprakelijk voor eventuele schade?

Auto uitlenen en verzekering

Iedereen leent zijn auto wel eens incidenteel uit. Aan goede vrienden, familie of buren. Ook komt het regelmatig voor dat ouders elkaars auto gebruiken bij het wegbrengen van de kinderen naar sportwedstrijden. Maar wie is er aansprakelijk voor eventuele schade? Biedt de verzekering wel dekking?

Een autoverzekering is gekoppeld aan de auto. Leent u uw auto uit, dan zal de schade die de bestuurder maakt, gedekt zijn op uw verzekering. Afhankelijk van de dekking keert de verzekeraar uit.

Indien de schade is te verhalen op de tegenpartij, is er niet zoveel aan de hand.  Wanneer de bestuurder die uw auto heeft geleend de schade zelf veroorzaakt zijn de gevolgen veel groter. In het geval de auto WA/casco is verzekerd zal herstel van de schade worden vergoed uit uw verzekering. Hierdoor daalt uw aantal schadevrije jaren en stijgt uw premie. Als de auto WA of WA beperkt casco verzekerd is volgt er geen uitkering vanuit de verzekering voor de schade aan uw eigen auto. De schade van de tegenpartij wordt, in het geval van een schuldschade, door de maatschappij vergoed. Hierdoor daalt het aantal schadevrije jaren en stijgt de premie.

Je kunt de schade die de bestuurder maakt NIET op zijn of haar particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) verhalen. Schade met motorrijtuigen is nooit gedekt onder een AVP. Wanneer je besluit om je auto uit te lenen is het verstandig om vooraf afspraken te maken over de vergoeding van eventuele schade.

Zijn uw kostbaarheden voldoende verzekerd?

Wat is de waarde van uw sieraden & antiek?

Inbraak of brand, het kan ons allemaal overkomen. Een inboedelverzekering biedt zekerheid voor uw spullen in en om het huis.

Het is belangrijk om het verzekerd bedrag in de inboedelverzekering zo goed mogelijk af te stemmen op de waarde van de inboedel. Voor de vergoeding van kostbaarheden, waaronder sieraden en antiek, wordt door verzekeraars doorgaans een maximumvergoeding opgenomen. Wanneer dit maximum bedrag niet voldoende is, kan een aanvullende kostbaarhedendekking worden afgesloten. Ook kunt u er voor kiezen om een speciale kostbaarhedenverzekering af te sluiten.

Het is van belang om de waarde van uw kostbaarheden goed in te (laten) schatten, dit voorkomt problemen mocht er schade ontstaan. Daarnaast dient u in de gaten te houden of de waarde die u heeft opgegeven nog actueel is. Door bijvoorbeeld waardestijging van zilver en goud kan de waarde van uw kostbaarheden flink zijn gestegen. Als het verzekerde bedrag te laag is, loopt u het risico onderverzekerd te zijn en bij schade maar een deel van het schadebedrag uitgekeerd te krijgen.

In geval van schade zal uw verzekeraar altijd vragen om foto’s van de kostbaarheden. Zorg er voor dat u deze digitaal heeft gearchiveerd.

Op vakantie? Bereid u goed voor!

TIPS VOOR VAKANTIEGANGERS

En dan is het eindelijk vakantie…. Uw reisverzekering heeft u gecontroleerd en de koffers zijn gepakt. Hieronder treft u nog een aantal laatste tips ter voorbereiding. Wij wensen u een hele plezierige vakantie toe!

Houd inbrekers buiten de deur:

 • Plaats op social media geen berichten waaruit blijkt dat je op vakantie gaat of bent.
 • Informeer je buren dat je op vakantie bent, zodat zij een ‘oogje in het zeil’ kunnen houden.
 • Laat met behulp van een tijdschakelaar dagelijks een lampje aan- en uitgaan
 • Kijk voor meer tips: Maakhetzeniettemakkelijk

Waardevolle spullen goed opbergen:

 • Berg sleutels & reservesleutels zorgvuldig en apart van elkaar op (niet op het haakje naast de deur)
 • Verspreid kostbare goederen over verschillende plekken (sieraden, apparatuur)
 • Zijn uw dierbare foto’s en herinneringen veilig? Laptop, externe harde schijven, telefoons.

Goed voorbereid op vakantie:

Neem een papieren kopie van uw ID-bewijs mee, om bijvoorbeeld af te geven bij uw accommodatie. Let op het volgende:
1. Schrijf op de kopie groot dat het een kopie is en de datum
2. Streep uw BSN-nummer door. Accommodaties hebben dit nummer niet nodig
3. Het BSN-nummer staat ook nog in de strook onderaan uw ID, streep deze ook door.

Sla belangrijke gegevens op in uw eigen telefoon  en in de telefoon van uw reisgenoot:
– Foto van uw ID-bewijs
– Polis- en noodnummer Reisverzekering
– Polis- en noodnummer Zorgverzekering
– Noodnummer van uw bank voor blokkeren passen
– Overige belangrijke telefoonnummers/gegevens
– Gegevens van medicijnen

Neem voorzorgsmaatregelen voor het geval uw telefoon en/of iPad gestolen wordt: o.a. back up maken van data/foto’s.

Op vakantie:

Bij accommodaties wordt vaak gevraagd om uw ID-bewijs af te geven. I.v.m. het risico op identiteitsfraude is het verstandig om dit niet te doen. Wettelijk bent u dit niet verplicht. Wel kan het hotel een kopie van uw ID-vragen (zie hierboven).

Probeer uw waardevolle spullen zoveel mogelijk op te bergen in beschikbare kluisjes.

Wees u bewust van de lokale risico’s. Een veel gehoord risico momenteel zijn de criminelen die de vooruit van uw auto tijdens het rijden besmeuren (bv. met eieren) waardoor u geen zicht meer heeft en gedwongen bent te stoppen. Nadat u gestopt bent beroven zij u. Probeer altijd door te rijden naar de eerstvolgende veilige stopplaats. Stop ook niet als onbekenden u aangeven te stoppen i.v.m. bijvoorbeeld een lekke band. Controleer dit ook pas op een veilige plaats.

Doe altijd ter plekke aangifte wanneer u slachtoffer bent van een misdaad

BACK