PRIVACYVERKLARING

Nico Poel Financiële Diensten respecteert de privacy van haar relaties, ex-cliënten en gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie zijn we?

Nico Poel Financiële Diensten heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

 • telefoon: 0299-430445
 • e-mail: info@nicopoel.nl
 • website: nicopoel.nl
 • postadres: Noorderweg 160, 1456 NP te Wijdewormer

Verwerking persoonsgegevens

Nico Poel Financiële Diensten verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst welke wij met u hebben. Daarnaast zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
 • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, bankzaken, etc.
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

 

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn onder andere:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Overige financiële en persoonlijke gegevens
 • Gegevens van lopende financiële producten
 • Bijzondere persoonsgegevens

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een contract cq. overeenkomst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nicopoel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in de kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen, maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie.

Verstrekken van gegevens aan derden

Nico Poel Financiële Diensten stelt uw persoonsgegevens uitsluitend ter beschikking aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nico Poel Financiële Diensten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan te allen tijde zonder aankondiging worden gewijzigd. Nico Poel Financiële Diensten heeft deze verklaring voor het laatst gewijzigd op 11 juni 2018.

Vragen over privacy

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze directie.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vraag, opmerking of klacht door Nico Poel Financiële Diensten, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

COOKIEVERKLARING

Gebruik en werking van cookies

Nico Poel Financiële Diensten (NPFD) maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer of mobiele apparaat komen te staan wanneer u internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. NPFD gebruikt deze gegevens onder andere om haar website gebruiksvriendelijker te maken.

We maken gebruik van diverse soorten cookies.

Functionele cookies

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken.

Social media, YouTube en Google Maps cookies

Om de inhoud van onze website te kunnen delen op social media worden er door Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest en Instagram cookies geplaatst. Voor het kijken van video’s plaatst You Tube cookies. Om kaarten te laten zien worden er door Google Maps cookies geplaatst.

Analyserende cookies

Met deze cookies wordt uw internetgedrag op onze website geanalyseerd.

                Google Analytics

Voor het verzamelen van web statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt NPFD gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan NPFD verstrekt. NPFD verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie gebruiken voor andere Google diensten.

Verwijderen van cookies

De toestemming die u heeft gegeven aan Nico Poel Financiële Diensten voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen.

Hoe cookies verwijderd kunnen worden kunt u hieronder per browser vinden:

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla FireFox

Microsoft Edge

Safari

U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet- of niet goed meer werken.

Wijzigingen

Deze cookieverklaring kan te allen tijde zonder aankondiging worden gewijzigd. Nico Poel Financiële Diensten heeft deze cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

BACK