Patrick over de agrarische AOV

De Goudse Verzekeringen heeft in samenwerking met Boerenbusiness een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) ontwikkeld speciaal voor de agrarische ondernemer. Samen met Patrick Knook, zakelijk adviseur en specialist op het gebied van risicomanagement binnen de agrarische sector, bespreken we de mogelijkheden van deze verzekering.

Patrick, je bent zelf geen agrariër, maar wel specialist binnen deze sector. Hoe is dit zo gegroeid?
De sector heeft me altijd geboeid. Op jonge leeftijd maakte ik op de boerderij van mijn opa en oma al kennis met het boerenbedrijf en misschien had ik zelf ook wel boer willen worden. Zo ver is het niet gekomen. Als financieel adviseur is het wel een bewuste keuze geweest om me te specialiseren in deze branche. Binnen het verzekeringsvak zijn er niet veel specialisten op dit gebied, maar ik ben dus 1 van die liefhebbers.

De Goudse informeert ons op www.boerenbusiness.nl dat een groot deel van de boeren niet goed is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid (AO). Wat zijn hier de belangrijkste oorzaken van?
Dat een groot deel van de boeren niet goed is verzekerd tegen AO wil ik allereerst nuanceren. Als ik kijk naar onze portefeuille is tegen de 90% binnen deze doelgroep verzekerd. De wil is er zeker bij boeren om zich te verzekeren, maar premie kan doorslaggevend zijn om uiteindelijk anders te beslissen. Toch is premie natuurlijk niet de enige grond waarop de beslissing gebaseerd mag zijn. Goed en begrijpelijk advies moet een boer inzicht geven in de financiële consequenties bij AO indien hij niet verzekerd is. Deels onterecht gaat men er binnen de agrarische sector vaak vanuit dat het vermogen dat in grond en gebouwen, een voldoende financiële ‘buffer’ is voor onverwachte tegenvallers. De mogelijkheden om deze middelen beschikbaar te krijgen bij eventuele AO zijn echter moeilijk in te schatten.

De agrariër van nu en zijn bedrijf zijn eigenlijk niet meer vergelijkbaar met het boerenbedrijf van vroeger. Welke ‘nieuwe’ risico’s brengt dit met zich mee. 
Er heeft in weinig sectoren zoveel innovatie plaatsgevonden in de afgelopen 15 tot 20 jaar als in de agrarische sector. De automatisering en mechanisatie hebben de werkzaamheden van ‘de boer’ veranderd. Vermindering van de fysieke belasting kan een positief effect hebben op de kans op  AO. In hoeverre de fysieke belasting verminderd is, is natuurlijk sterk afhankelijk van de mate waarin het bedrijf geautomatiseerd is.  Innovatie  vraagt om flinke investeringen, de financiële lasten door bv. leningen zijn veelal hoger dan vroeger. Dit laatste is zeer zeker een ‘nieuw’ risico. In geval van AO is het belangrijk dat ook deze lasten betaald kunnen worden.

De Goudse heeft samen met Boerenbusiness een verzekering ontwikkeld speciaal voor agrariërs. Was dit nodig? Waarom voldoen bestaande producten niet of minder goed?
Er was nog geen specifiek product voor de agrarische sector. Deze nieuwe AOV heeft een aantal unieke uitgangspunten welke we bij een andere verzekeraars niet terugvinden. Ik zal een korte toelichting geven.

Het betreft hier een AOV Sommenverzekering waarbij uitkering plaatsvindt op basis van het verzekerd bedrag. Dit in tegenstelling tot sommige andere AOV producten in de markt. 

Daarnaast biedt deze AOV eenmalig een unieke directe dekking. Zonder wachttijd ontvangt verzekerde eenmalig een directe vergoeding voor max. 7 dagen*. Dit geeft de mogelijkheid om direct een extra kracht in te zetten. Deze dekking staat los van de gekozen eigen risico periode. Veel bedrijven hebben de agrarische bedrijfsverzorging als back up voor het eerste jaar. Met deze uitkering kan een deel van de uren welke de bedrijfsverzorging maakt betaald worden. Dit is een groot voordeel  doordat op de piekmomenten directe arbeid noodzakelijk is.

*Vb: Verzekerd inkomen €40.000,- per jaar / 365 dagen x 7 dagen=  €767,- uitkering

Als laatste wil ik onder de aandacht brengen dat De Goudse verzekeringen volledig gemechaniseerde/geautomatiseerde bedrijven indeelt in een lagere beroepsklasse dan gebruikelijk wordt gedaan. Dit kan resulteren in een flink lagere premie.

Waarom is deze verzekering de juiste keuze voor de moderne agrariër?
Allereerst de premie, deze is gunstiger dan bij overige aanbieders. Daarnaast voldoet het product aan de meest moderne voorwaarden. En de dekking voor de eenmalige vergoeding is een ‘unique selling point’.

En het tarief kan zelfs nog scherper. Bij het afsluiten van een lidmaatschap van Boerenenbusiness, kan je nog eens 10% korting krijgen op de jaarpremie!

Voor het afsluiten van deze verzekering verwijst De Goudse naar slechts een kleine groep adviseurs. Wat is de toegevoegde waarde van jullie advies?
De Goudse en Boerenbusiness hebben gekozen voor juist die partijen met veel kennis en ervaring in de agrarische sector. Het zijn adviseurs met grote agrarische portefeuilles, welke  de ontwikkelingen in de sector op de voet volgen. Wij zijn in staat om deze Goudse AOV op de juiste wijze in de markt te zetten. De combinatie van goed advies met de juiste premie en voorwaarden.

Als specialist in deze branche geven we graag compleet advies waar het gaat om financiële risico’s. Behalve met De Goudse Verzekeringen werken wij ook samen met andere gespecialiseerde verzekeraars voor een brede range aan financiële producten.

Wilt u meer weten over deze verzekering of over de wijze waarop wij u kunnen helpen bij het risicomanagement binnen uw onderneming? Neem dan contact met mij op: patrick.knook@nicopoel.nl of 0299-430445.

Meer in deze categorie:


Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Poel Financiële Diensten maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie