Onduidelijkheden over schadevrije jaren

Er bestaan veel onduidelijkheden over schadevrije jaren. Iemand die het rijbewijs 10 jaar geleden heeft gehaald, hoeft geen 10 schadevrije jaren te hebben als er nog nooit een schade veroorzaakt is. Enkele onduidelijkheden willen wij graag ophelderen.

Bij autoverzekeringen wordt ervoor gekozen om de hoogste premies in rekening te brengen bij verzekeringnemers die de meeste schades veroorzaken. De premie wordt hoger naarmate de verzekeraar schade-uitkeringen moet verrichten die niet te verhalen zijn op een andere partij. De keerzijde is dat verzekeringnemers die geen schades veroorzaken een hoge korting op de autoverzekering kunnen opbouwen.

Hoe bouwt u schadevrije jaren op?

Als u uw auto één jaar verzekerd hebt, krijgt u er een schadevrij jaar bij. Als voorwaarde geldt wel dat u geen claim op de autoverzekering hebt ingediend. Als u wel een schade indient, en de schade is te verhalen, krijgt u er ook één jaar bij. Zelfs als u tijdens het verzekeringsjaar niet met de auto gereden hebt, bouwt u een extra jaar op. Het schadevrije jaar wordt toegekend aan de verzekeringnemer.

Hoe kunt u de schadevrije jaren weer kwijt raken?

Als er een schade wordt geclaimd op de autoverzekering, raakt u in één keer meerdere schadevrije jaren kwijt. Echter niet alle schades hebben invloed. Bijvoorbeeld bij diefstal, ruitbreuk en hagelschade raakt u ondanks de claim geen schadevrije jaren kwijt. U kunt de schadevrije jaren ook verliezen doordat ze tijdelijk niet meer gebruikt worden. Tot een paar jaren geleden waren opgebouwde schadevrije jaren niet meer geldig als ze langer dan één jaar niet meer in gebruik waren. Veel verzekeraars hebben deze termijn inmiddels verruimd naar drie jaren.

Hoeveel korting krijgt u per schadevrij jaar?

De omvang van de korting verschilt per verzekeraar. Verzekeraars hanteren hierin hun eigen beleid. De hoogte van de korting wordt namelijk bepaald door de zogenaamde bonus/malus-ladders van verzekeraars. Dit zijn tabellen waaruit af te lezen valt hoe hoog de korting is. Het aantal opgebouwde schadevrije jaren is hier slechts een onderdeel van. Het is als automobilist ook niet belangrijk hoe hoog de korting is. De te betalen premie en de kwaliteit van de dekking gaat het om.

Hoe kan het dat u 10 jaren schadevrij rijdt en nog maar 5 schadevrije jaren heeft?

Aan de hand van bovenstaande toelichting is de vraag in de titel van dit artikel ook eenvoudiger te beantwoorden. Om schadevrije jaren op te kunnen bouwen moet u wel een autoverzekering op uw naam hebben. Als u bijvoorbeeld de regelmatige bestuurder van een auto bent, maar niet de verzekeringnemer, bouwt u in principe niets op. Schadeloos rijden is iets anders dan schadevrije jaren opbouwen.

BACK