De Arbowet.

Iedere werkgever met personeel heeft er mee te maken!

Sinds 1 juli jl. moet iedere werkgever minimaal een basiscontract hebben bij een Arbodienst. Per 1 september jl. zijn er nieuwe boeteregels. De basiscontracten afgesloten na 1 juli 2017 vallen hier direct onder. Voor arbocontracten van voor deze datum geldt een overgangstermijn van een jaar. Alle contracten moeten dus voor 1 juli 2018 zijn aangepast.

Angst (voor boetes) is uiteraard een slecht raadgever. Wij adviseren u het contract te (laten) controleren. Het opstellen van een Verzuimprotocol, een Personeelsgids en duidelijke regels kan veel problemen voorkomen. Wij helpen u graag bij de inventarisatie en met advies.

De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving. Zij kunnen direct een boete opleggen wanneer er geen (basis)contract aanwezig is. Een (basis)contract moet aan minimale voorwaarden (taakafspraken) voldoen. Als er afspraken ontbreken ontvangt de werkgever eerst een waarschuwing met een Eis tot Naleving. Bij herhaalde controle volgt een boete.

Dit zijn de boetes:

Geen afschrift advies bij ontbreken O.R. of personeelsvertegenwoordiging €340
Basiscontract niet compleet € 750
Afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid ontbreken € 750
Niet juist ter beschikking stellen van second opinion € 750
Werkwijze bedrijfsarts ontbreekt € 1.500
Attendering werknemers op open spreekuur ontbreekt € 1.500
Geen preventiemedewerker aangewezen € 1.500
Geen adequate toegang tot bedrijfsarts € 1.500
Bedrijfsarts kan werkplek niet bezoeken € 1.500
Geen basiscontract € 1.500
Geen mogelijkheid tot second opinion € 1.500
Niet melden bedrijfsongeval waardoor geen mogelijkheid tot onderzoek € 50.000

 

BACK